The Personal Hon

Do It Again

Den vänliga och älskvärda 3-åringen

Som förälder upplever man ofta sin 3-åring som en vänlig och älskvärd liten person med bestämda åsikter. Nu har barnet i allmänhet kommit förbi den "trotsiga" 2 1/2- årsålder. 3-åringen visar stor tillgivenhet för sina föräldrar, vill härma och göra likadant som de stora. Barnet börjar nu också prata med mycket fler ord. Det börjar nu också tänka och fundera mer som vuxna, dvs med ord, resonemang och fantasi. Man märker nu också ett starkare intresse hos barnet för andra människor både jämnåriga kamrater och vuxna. Men 3-åringen är fortfarande omogen och sårbar i en kamratgrupp.