The Personal Hon

Do It Again

För ett renare Sverige

De som brukar transportera avfall här i Gävle sköter det hela väldigt bra tycker jag, både hushållsvafall och det som slängs vid återvinningsstationerna. Överhuvudtaget är det bra skötsel av sopor i Sverige, "håll sverige rent" har man ju sett överallt. Det är vi rätt duktiga på, speciellt när det gäller sopsortering. Det gäller för dem som sköter och transportera soporna att göra det så smidigt som möjligt, då orkar fler göra ansträngningen att sopsortera. Det är trots allt en gemensam kamp.